Nar-Met wyroby metalowe

Wiesława Narloch, tel.: + 48 691 371 385

mgr Przemysław Narloch, tel.: + 48 698 676 208

43-382 Bielsko-Biała
ul. Międzyrzecka 83

NIP 547-148-32-88

biuro@nar-met.pl

tel. / fax: + 48 33 810 53 27